Adaptacja

Opracowując system MOVI, musieliśmy wziąć pod uwagę najważniejszą kwestię – zachowanie Zwiedzających na ekspozycji bywa nieprzewidywalne

Muzealni Goście często przemierzają wystawy własnymi ścieżkami – schodzą z trasy, pomijają pewne elementy, a do innych wracają nawet kilkakrotnie. Zdarzają się również pomyłki, takie jak próba przejścia korytarzami służbowymi, wychodzenie drzwiami wejściowymi itp.

W takich przypadkach komunikaty w audioprzewodniku muszą być nie tylko precyzyjne,

ale także dostosowane np. do kierunku, z którego przyszedł Zwiedzający. Co więcej, te same nagrania nie powinny wyzwalać się wielokrotnie, jeśli nie ma to uzasadnienia.

Funkcja adaptacji systemu MOVI polega na

„rejestracji” ścieżki zwiedzania Gościa muzealnego i dostosowywaniu pod tym kątem odtwarzanych nagrań dźwiękowych. W praktyce dzięki takiemu rozwiązaniu audioprzewodnik jest w stanie rozpoznać, czy np. przejście do kolejnej sali znajduje się po lewej czy po prawej stronie Zwiedzającego – nie ma tutaj miejsca na pomyłki.