Elastyczność

Od samego początku naszej działalności jesteśmy wierni przekonaniu, że najlepszy system wspomagający zwiedzanie to taki, którego nie widać.

Technologia nie jest przecież celem samym w sobie, lecz jedynie środkiem do osiągnięcia komfortu zwiedzania oraz zwiększenia jego wartości poznawczej. Im mniej skupiamy się na obsłudze urządzenia, tym więcej uwagi poświęcamy zwiedzaniu.

Aby tak się mogło stać system MOVI musi w pełni wpisywać się w charakter danej instytucji.

Nad elastycznością naszej technologii czuwa zespół inżynierów, którzy na bieżąco rozbudowują ją o nowe funkcjonalności. Podobnie jest z samym audioprzewodnikiem – jego parametry możemy modyfikować, ponieważ sami projektujemy i produkujemy wszystkie urządzenia.

Dzięki temu, wraz z każdą nową realizacją, nasz system rozbudowuje się i doskonali.

Przykłady najnowszych funkcjonalności:

1. Masowe wgrywanie treści w urządzenia

W dużych placówkach zachodzi częsta potrzeba aktualizacji lub rozbudowy wcześniej wgranych nagrań np. o nowe wersje językowe czy wystawy. Stąd w systemie MOVI możliwość automatycznej aktualizacji treści. Funkcjonalność ta jest na tyle rozbudowana, że tworzenie nowego kontentu może zostać wykonane zdalnie lub „w chmurze”. Wpierw przygotowywane jest jedno urządzenie, w które wgrywane są nowe treści. Gdy zaktualizowany audioprzewodnik zostanie umieszczony w ładowarce, zawartość jego pamięci zostanie automatycznie przeniesiona na nawet 100 urządzeń jednocześnie. Dzięki temu, w instytucjach z kilkuset urządzeniami, całość aktualizacji trwa zaledwie kilka godzin.

2. Automatyczny wybór ścieżki zwiedzania w zależności od dnia tygodnia

Funkcja powstała z myślą o instytucjach, w których w wybrany dzień tygodnia np. poniedziałek (z uwagi na zamknięcie niektórych wystaw) zwiedza się inną trasą. Po włączeniu urządzenia trasa wybiera się automatycznie rozpoznając dzień tygodnia.

3. Automatyczne skracanie trasy zwiedzania

Często zdarza się, że turyści dokonujący zakupu biletów tuż przed zamknięciem kas nie są w stanie przejść całej wystawy i kończą zwiedzanie w połowie trasy. Aby temu zapobiec system MOVI dostosowuje trasę oraz ilość przekazywanych treści do aktualnej godziny. Jeśli zwiedzającym zostało niewiele czasu system automatycznie skraca trasę prowadząc jedynie do najważniejszych obiektów. W ten sposób turyści otrzymują produkt dostosowany do ich ograniczonych możliwości czasowych, a przy tym nadal spójny i wartościowy.