Energooszczędność

W MOVITECH dokładamy starań, by nasze rozwiązania technologiczne służyły nie tylko samym zwiedzającym, ale także przyczyniały się do optymalizacji funkcjonowania instytucji, w których są wdrażane. To właśnie jeden z powodów, dla których szczególny nacisk kładziemy na energooszczędność systemu MOVI.

Odbywa się to na dwóch płaszczyznach:

Nowoczesne audioprzewodniki MOVITECH

1. Energooszczędność produkowanych urządzeń

Nasz dział badawczo-rozwojowy nieustannie pracuje nad tym, by znacząco wydłużyć czas pracy urządzeń, a tym samym minimalizować konieczność ich ładowania. Dzieje się to między innymi poprzez wprowadzanie audioprzewodników w tryb oszczędzania energii charakteryzujący się wygaszaniem ekranu urządzenia w momencie braku aktywności ze strony użytkownika. Wpływa to korzystnie zarówno na komfort użytkowania sprzętu (gwarancja, że audioprzewodnik nie rozładuje się podczas zwiedzania), jak i funkcjonowanie obsługi klienta w danej instytucji (te same urządzenia mogą być kilkakrotnie wydawane bez konieczności ich ładowania). W szerszej perspektywie działania te służą optymalizacji zużycia energii elektrycznej.

2. Energooszczędna optymalizacja oświetlenia

Za pomocą audioprzewodników możliwe jest także sterowaniem oświetleniem ekspozycyjnym, co może znacząco zmniejszyć zużycie energii oraz obniżyć koszty eksploatacyjne. System MOVI wyposażony jest w funkcję dostosowywania oświetlenia do aktualnego zapotrzebowania, co oznacza, że światło zapala się wtedy, gdy zaistnieje taka potrzeba. W praktyce otwiera to pole wielu użytecznym rozwiązaniom, jak np.:

• podświetlenie konkretnych gablot/wybranych eksponatów w momencie, gdy opowiada o nich lektor w audioprzewodniku (znacząco przyspiesza to zlokalizowanie omawianego obiektu),

• możliwość automatycznego wygaszenia oświetlenia całych sal ekspozycyjnych, gdy nie przebywa w nich żaden zwiedzający,

• ustawienie długości trwania podświetlenia gablot, o których opowiada audiowycieczka.

System tour guide - energooszczędna optymalizacja oświetlenia

Inteligentny system zarządzania oświetleniem skorelowany z energooszczędnymi audioprzewodnikami zwiększa komfort zarówno zwiedzających, jak i instytucji zarządzających daną ekspozycją. Ułatwia optymalizowanie eksploatacji i może znacząco obniżyć jej koszty, co z kolei wpływa pozytywnie na środowisko naturalne.