Kariera w MOVITECH

Obecnie poszukujemy pracowników na stanowiska:

 • Specjalista ds. obsługi klienta

  Miejsce zatrudnienia: Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk
  Zakres podstawowych czynności:

  • Obsługa wydawania i zwrotu audioprzewodników
  • Informowanie zwiedzających o sposobie obsługi audioprzewodników oraz dostępnych ścieżkach zwiedzania
  • Dbanie o integralność audioprzewodników, zdatność do użytku (ładowanie)
  • Bieżąca weryfikacja stanu technicznego audioprzewodników oraz prowadzenie rejestru usterek
  • Zapewnienie komfortu zwiedzania, utrzymywanie pozytywnych relacji ze zwiedzającymi
  • Prowadzenie statystyk dotyczących wypożyczeń audioprzewodników

  Wymagania obowiązkowe:

  • Wykształcenie co najmniej średnie, mile widziane wykształcenie wyższe
  • roczne doświadczenie w zakresie obsługi klienta
  • Dobra znajomość języka angielskiego
  • Dyspozycyjność (praca także w weekendy)
  • Umiejętność pracy w zespole
  • Umiejętność nawiązywania i utrzymania kontaktu z klientem oraz skutecznego komunikowania się
  • Wysoka kultura osobista

  Mile widziane:

  • Znajomość innych języków obcych niż j. angielski
  • Doświadczenie w pracy w branży kulturalnej

  Wymagane dokumenty:

  • CV

  Składanie ofert:

  CV należy wysyłać na adres ecs@movitech.pl
  W terminie do: 8 grudnia 2017 r.

  Prosimy o dopisanie klauzuli:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez MOVITECH moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji oraz na ich przechowywanie dla celów kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych Dz. U 2014.1182 t.j.).”
  Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 • Lider zespołu ds. obsługi klienta

  Miejsce zatrudnienia: Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk
  Zakres podstawowych czynności:

  • Odpowiadanie za prawidłowe i efektywne funkcjonowanie punktu wydawania audioprzewodników
  • Uczestniczenie w procesie przygotowywania dokumentów wewnętrznych w zakresie funkcjonowanie punktu audioprzewodników (np. raportów, sprawozdań, planów)
  • Czuwanie nad zapewnieniem najwyższej jakości obsługi klienta
  • Nadzorowanie, koordynowanie i szkolenie zespołu pracowników zatrudnionych w punkcie, w tym zatrudnianie pracowników sezonowych
  • Ustalanie harmonogramu pracy pracowników punktu
  • Przygotowywanie okresowych raportów dotyczących zwiedzających (m.in. raporty dotyczące frekwencji etc.)
  • Obsługa wydawania i zwrotu audioprzewodników
  • Informowanie zwiedzających o sposobie obsługi audioprzewodników oraz dostępnych ścieżkach zwiedzania
  • Dbanie o integralność audioprzewodników, zdatność do użytku (ładowanie)
  • Bieżąca weryfikacja stanu technicznego audioprzewodników oraz prowadzenie rejestru usterek
  • Zapewnienie komfortu zwiedzania, utrzymywanie pozytywnych relacji ze zwiedzającymi

  Wymagania obowiązkowe:

  • Wykształcenie wyższe (minimum licencjat)
  • roczne doświadczenie w pracy w obsłudze klienta
  • roczne doświadczenie w zarządzaniu zespołem pracowników
  • Bardzo dobra znajomość j. angielskiego
  • Dyspozycyjność (praca także w weekendy)
  • Bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MsOffice
  • Znajomość zasad, praktyk i procedur obsługi klienta, umiejętność tworzenia i wdrażania efektywnych procedur i strategii w zakresie obsługi klienta
  • Umiejętność pracy w zespole
  • Umiejętność nawiązywania i utrzymania kontaktu z klientem oraz skutecznego komunikowania się
  • Umiejętność skutecznego działania w sytuacji stresu, w sytuacjach konfliktowych
  • Wysoka kultura osobista

  Mile widziane:

  • Znajomość innych języków obcych niż j. angielski
  • Doświadczenie w pracy w branży kulturalnej
  • Znajomość kodeksu pracy

  Wymagane dokumenty:

  • CV

  Składanie ofert:CV należy wysyłać na adres ecs@movitech.pl
  W terminie do: 8 grudnia 2017 r.

  Prosimy o dopisanie klauzuli:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez MOVITECH moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji oraz na ich przechowywanie dla celów kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych Dz. U 2014.1182 t.j.).
  Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.