Audiowycieczki dla niesłyszących i niedosłyszących

Charakterystyka

Audioprzewodniki mogą być z powodzeniem wykorzystywane przez osoby niesłyszące i niedosłyszące. Pierwszym rozwiązaniem dedykowanym osobom z dysfunkcją słuchu jest wpięcie tzw. pętli indukcyjnej do audioprzewodnika.
Jej zadaniem jest zapewnić czystszy odbiór i lepszą interpretację informacji dźwiękowych osobom noszącym aparaty słuchowe.

Osoby niesłyszące, posługujące się językiem migowym, mogą skorzystać ze ścieżek zwiedzania z lektorem języka migowego. Nagranie lektorskie w formie wideo odtwarzane jest wówczas na ekranie audioprzewodnika.

Przykładowe realizacje