Audiowycieczki dla niewidomych

System MOVI stwarza także możliwość oprowadzania turystów indywidualnych z dysfunkcją wzroku. W tym przypadku audioprzewodnik spełnia dwa główne zadania:

Udziela informacji nawigacyjno-lokalizacyjnych

Aby osoba niewidoma lub niedowidząca mogła sprawnie i samodzielnie poruszać się po obiekcie, w jego przestrzeni wyznaczane są tzw. strefy, w których nagrania wyzwalane są automatycznie w zależności od lokalizacji odbiorcy. Przygotowana wcześniej treść dźwiękowa o charakterze nawigacyjnym tworzy jednocześnie ścieżkę zwiedzania. W ten sposób odbiorca poznaje obiekt w sposób uporządkowany oraz optymalny dla swoich potrzeb. Odbiornik dostosowuje się także do indywidualnych sytuacji i zachowań: gdy Zwiedzający przemieszcza się wolniej lub szybciej, odpowiednie komentarze są pomijane lub urządzenie oczekuje na przejście w kolejne miejsce.

Opisuje ekspozycję w postaci tzw. audiodeskrypcji

Audiodeskrypcja ekspozycji to nagranie audio, którego zadaniem jest przekazanie informacji o wyglądzie ekspozycji oraz niesionych przez nią treściach. A wszystko to w sposób adekwatny do możliwości poznawczych osób niewidomych i niewidzących. Jest to element silnie nacechowany poznawczo, a przede wszystkim niezwykle edukacyjny.

Na potrzeby konkretnych placówek oferujemy zarówno wsparcie techniczne, jak i merytoryczne (przygotowanie treści audiodeskrypcji).

Nasza największa realizacja tego typu, jeśli brać pod uwagę infrastrukturę techniczną, znajduje się w Muzeum Pałacu Herbsta w Łodzi („Podszepty”).

Przykładowe realizacje