Tryb konferencyjny

System MOVI to także praca
w trybie konferencyjnym

Oznacza to między innymi możliwość:

1. Prowadzenia tłumaczeń symultanicznych

W takiej sytuacji Goście obcojęzyczni, którzy biorą udział w prelekcji, otrzymują audioprzewodniki wraz z słuchawkami (tak jak podczas indywidualnego czy grupowego zwiedzania ekspozycji). Z kolei tłumacze każdego z języków otrzymują specjalne nadajniki systemu MOVI wyposażone w mikrofon. W efekcie słuchacze za pomocą klawiszy na swoich odbiornikach (audioprzewodnikach) mogą przełączać się na tłumacza władającego odpowiednim dla nich językiem.

2. Transmisji wcześniej przygotowanych audycji w wielu językach

Wyobraźmy sobie, że w jednej z sal wyświetlany jest film, dla którego polska ścieżka dźwiękowa odtwarzana jest w głośnikach. Co zatem z Gośćmi obcojęzycznymi? Jeśli wcześniej zostały przygotowane dodatkowe wersje w językach
obcych, wówczas mogą być one odtwarzane przez System MOVI, a Widzowie usłyszą daną ścieżkę w słuchawkach swojego
audioprzewodnika.

Zaletą niniejszego rozwiązania jest możliwość zastosowania jednego systemu do zwiedzania indywidualnego, grupowego oraz dla trybu konferencyjnego.

Daje to szereg korzyści samym Zwiedzającym (korzystają ciągle z tego samego urządzenia) oraz instytucji (brak potrzeby zakupu dodatkowego systemu).